Art IFS 2

Projekt Art IFS 2 navazuje na předešlý projekt fraktál Art IFS.

Rozšířili jsme původní aplikaci. Nyní můžete obrazce iterovat od prvotní pozice základních bodů (klávesa R a následně pak ruční iterace klávesou Tab). Dále můžete zapnout zobrazení následné iterace (klávesa Space).

Změnili jsme i systém generování základních pozic. Přidali jsme úhel prvního natočení a otáčení, který je úhlem otočení od počátku. Dále jsou tři způsoby otáčení doleva, doprava a náhodné u každého prvku. Rozšířený je i duplikátor vlastností, který harmonicky sjednotí některé počáteční vlastnosti základních bodů.

Nově je také přidané ukládání obrazu (klávesa S) a následné listování v uložených (šipky nahoru a dolu). Klávesy PageUP a PageDOWN zobrazí galerii uložených obrazů, levým tlačítkem myši můžete zvolit obraz z galerie.

Všechny ostatní funkce byly zachovány jako u předešlé verze.

Shrimphood.net team vás baví...

-fjura-

Art IFS 2

Stáhnout a generovat

ArtIFS2.zip aplikace ke stažení (2.41 MB)
(Stažený projekt rozbalte do nějakého adresáře a spusťte ArtIFS2.exe. Pro Win7, Win8 i Win10 s grafickou kartou min. NVidia GeForce GTX 650.)

(Projekt Art IFS využívá grafických knihoven HGE Relish Games, zvukových knihoven BASS audio library a zdroje hudby z 99sounds.orgtímto moc děkujeme.)

Popis

Ovládání

Při generování jednotlivých objektů můžete ovlivnit jednotlivé obrazy přes klávesy a myš.

N - vygeneruje nový obraz.
B - obarví jinou barvou.
Kolečko myši - přiblíží/oddálí obraz.
Pravé tlačítko Myši+Pohyb - Posune obraz.
Kolečko myši+CTRL - zvětší/zmenší jednotlivé elementy.
Tab - přidá další iteraci.
A - zapne auto centrovací mód.
I - informace o počtu elementů.
R - zapnutí/vypnutí automatické iterace.
Space - zobrazí náhled na následující iteraci.
S - uložení obrazu.
Šipky nahoru a dolu - listování v uložených.
Page UP a Page DOWN - listování v galerii uložených.
D - smazání uloženého obrazu.
X - ukončí aplikaci.

Wallpaper

Pro všechny koho pohltil imaginární svět Art IFS.

Stáhnout wallpaper 1 v 1920x1080 pix.

Art IFS 2 wallpaper

Stáhnout wallpaper 2 v 1920x1080 pix.

Art IFS 2 wallpaper 2

Stáhnout wallpaper 3 v 1920x1080 pix.

Art IFS 2 wallpaper 3

Stáhněte si Art IFS 2 a vytvořit si svůj wallpaper.

Odkazy

Art IFS
paulbourke.net/fractals/ifs

Galerie

| Více