Art IFS

Fraktály a fraktální geometrie fascinuje lidstvo od pradávna. Možná tomu tak je, protože příroda kolem nás používá stejné zákonitostí a modeluje objekty stejným způsobem.

Fraktály vypadají na první pohled složitě, ale popisuje je ve většině případech jednoduchý matematický vzorec. Nejznámějšími fraktály jsou určitě Mandelbrotovy a Juliovy množiny, ale zkusili jsme pro vás připravit fraktály, tvořené systémem IFS.

Fraktály IFS (iterated function system) jsou fraktály tvořené systémem iterovaných funkcí. Takový to fraktál je množina bodů, která je kopií sebe sama. Celý fraktál je složený ze samých kopií sebe a je tedy soběpodobný.

Na začátku náš generátor v Art IFS, vygeneruje 2 až 5 objektů, kterým přiřadí vlastnosti:

Následně se ke každému objektu vygeneruje kopie od všech základních objektů se změnou vlastností pozice, otočení, zmenšení a posun barvy z barevné palety. Původní objekty se odstraní a opět se generuje další generace objektů. Art IFS generuje barevnou paletu samostatně, vždy jinou, pro každý fraktál.

Vygenerujte si svůj vlastní fraktál nebo svůj nový wallpaper.

Zábavu s generováním tvarů přeje Shrimphood.net team

-fjura-

Art IFS

 

Stáhnout a generovat

ArtIFS.zip aplikace ke stažení (2.4 MB)
(Stažený projekt rozbalte do nějakého adresáře a spusťte ArtIFS.exe. Pro Win7, Win8 i Win10 s grafickou kartou min. NVidia GeForce GTX 650.)

(Projekt Art IFS využívá grafických knihoven HGE Relish Games, zvukových knihoven BASS audio library a zdroje hudby z 99sounds.orgtímto moc děkujeme.)

Popis

Ovládání

Při generování jednotlivých objektů můžete ovlivnit jednotlivé obrazy přes klávesy a myš.

N - vygeneruje nový obraz.
B - obarví jinou barvou.
Kolečko myši - přiblíží/oddálí obraz.
Pravé tlačítko Myši+Pohyb - Posune obraz.
Kolečko myši+CTRL - zvětší/zmenší jednotlivé elementy.
Tab - přidá další iteraci.
A - zapne auto centrovací mód.
I - informace o počtu elementů.
X - ukončí aplikaci.

Výměna objektů

V rozbaleném projektu se nachází adresář "Pix". Pokud v něm vyměníte dílčí obrázky PNG za jiné, bude Art IFS pracovat s nimi.

Odkazy

Art IFS 2
paulbourke.net/fractals/ifs

Galerie

Několik obrazů, které se podařilo zaznamenat během vývoje aplikace.

| Více